گروه بازار پول- مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت بیمه نوین برگزار شد. در این مجمع صورت‌های مالی و عملکرد سال ۱۳۸۵ این شرکت بیمه‌ای به تصویب سهامداران حقوقی و حقیقی رسید و سهامداران با ابراز رضایت از عملکرد مدیرعامل و هیات‌مدیره این شرکت بر تقویت فعالیت‌های بیمه‌ای و عملیاتی شرکت تاکید کردند. به گزارش روابط‌عمومی بیمه نوین، در ابتدای مجمع عمومی،‌ دکتر سید محمد عباس‌زادگان، مدیرعامل بیمه نوین، در گزارشی عملکرد این شرکت را در بخش‌های مختلف به حضار ارائه کرد. وی افزود: بیمه نوین در سال گذشته، همزمان با انجام عملیات بیمه‌ای نسبت به تنظیم مقررات و ضوابط، تامین نیروی انسانی کیفی و توانمند، گسترش شعب و نمایندگی‌ها و طراحی برنامه و بودجه یکساله و میان‌مدت خود اقدام کرده است. مدیرعامل بیمه نوین در بخش بعدی سخنان خود، عملکرد بیمه نوین را در ۷ محور برای سهامداران تشریح کرد. این محورها عبارت بودند از: وضعیت اقتصادی شرکت، وضعیت فروش بیمه‌نامه‌ها و پرداخت خسارات، عملیات اطلاع‌رسانی، تبلیغات و بازاریابی، وضعیت منابع انسانی و امور اداری شرکت، توسعه و گسترش شعب و نمایندگان، نقل و انتقال سهام و تدارک برنامه‌های آتی بیمه نوین.

دکتر عباس‌زادگان با مناسب توصیف کردن وضعیت مالی، فروش بیمه‌نامه‌ها و ارائه خدمات به مشتریان، اضافه کرد که بیمه نوین در سال ۸۵، در بین شرکت‌های بیمه خصوصی رتبه قابل قبولی را در جذب پرتفوی به خود اختصاص داده است و این موضوع را برای شرکتی که اولین سال فعالیت خود را پشت‌سر گذاشته، بسیار مهم و موفقیت‌آمیز دانست. دکتر عباس‌زادگان همچنین به افتتاح شعب کشوری در استان‌های گیلان، کرمان، اصفهان، خراسان و کرج بزرگ اشاره کرد و از شروع فروش بیمه‌نامه در این شعب و آغاز به کار بیش از ۶۰ نماینده بیمه نوین در سطح کشور خبر داد. در پایان این جلسه ترکیب هیات مدیره حقوقی شرکت همانند دوره گذشته مورد تایید قرار گرفت، همچنین قرار شد سهم سود افراد حقیقی و حقوقی به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال براساس جدول زمانبندی مصوب تقسیم شود.