گروه بازارپول- بانک توسعه اسلامی اعلام کرد خط اعتباری به ارزش ۱۸میلیون یورو در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌دهد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه اسلامی به منظور تامین نیازهای واردات موسسات و شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط که حداقل اعتبار مورد نیاز آنها ۵۰هزار یورو و حداکثر اعتبار مورد نیاز آنها ۴میلیون یورو است خط اعتباری به ارزش ۱۸میلیون یورو در اختیار بانک کشاورزی قرار داده است.