براساس حکم یکی از دادگاه‌های فدرال هند در دهلی‌نو از این پس شرکت‌های بیمه‌گر پس از صدور بیمه‌نامه برای خودروها حق ارزیابی مجدد قیمت خودرو در بازار و مطالبه وجوه اضافی از مالکان خودروهای بیمه شده را ندارند. اقدام بیمه ملی هند که از مراجعان دریافت خسارت مابه‌التفاوت هزینه بیمه‌نامه را با توجه به تغییر نرخ خودروها قبل از پرداخت خسارت حوادث طلب می‌کرد موجب ناخرسندی مالکان خودروها شده بود که با اعلام شکایت یکی از آنان دادگاه فدرال هند طی حکمی اقدام این بیمه‌گر را غیرقانونی دانست. برخی از بیمه‌گرهای هندی طی هفته‌های اخیر با انتشار اعلامیه‌هایی در روزنامه‌های این کشور از بیمه‌گذارها خواسته بودند برای پرداخت مابه‌التفاوت بیمه‌نامه خودروی خود به آنان مراجعه کنند وگرنه از عمل به تمامی تعهدات خود در قبال خودروی بیمه‌شده سرباز خواهند زد.