ترجمه: رضا سادات - بانک انگلیسی LIOYDS TSB به عنوان اولین بانک انگلیسی مستقل اعلام کرد که از این پس تسهیلات خاصی را برای مسلمانان در نظر می‌گیرد و پرداخت و دریافت بهره را از حساب‌های ویژه مسلمانان حذف می‌کند. براین اساس از این پس مسلمانانی که در این بانک حساب باز می‌کنند، به جای دریافت بهره ثابت در سود فعالیت‌های این بانک شریک می‌شوند و وقتی تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند برای آن بهره نمی‌پردازند.

پل شرین، مدیر خدمات مالی اسلامی LIOYDS TSB می‌گوید: اولین مرحله از گشایش حساب‌های بدون بهره با افتتاح حساب‌های ویژه دانشجویی انجام می‌شود.

در ماه ژوئن این بانک برای اولین بار اقدام به گشایش حساب‌های جاری اسلامی و اعطای تسهیلات مالی در قالب عقود اسلامی در دو هزار شعبه خود در سراسر انگلیس کرد.این برنامه با توجه به رشد جمعیت مسلمانان در انگلیس به مرحله اجرا درآمده است.