نرخ تورم در ترکیه که کاهش آن از مهم‌ترین اهداف برنامه ثبات اقتصادی دولت اردوغان است، به هدف پایان سال جاری که چهار درصد است، در چهار ماه رسید. به گزارش ایرنا، نرخ تورم قیمت‌های مصرف‌کننده که مهم‌ترین شاخص در تبیین نرخ تورم به شمار می‌رود، در چهار ماه گذشته سال جاری میلادی در ترکیه به ۳/۶درصد رسید.

این در حالی است که بر اساس اهداف اقتصاد کلان ترکیه، قرار است در پایان سال جاری میلادی نرخ تورم این کشور در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده به چهار درصد برسد.

بر اساس آمار موسسه آمار دولتی ترکیه که طبق سنت، نرخ تورم این کشور را در اوایل ماه میلادی و بعد از بسته شدن بازارهای پول و سرمایه ترکیه اعلام کرده و در پایگاه اینترنتی خود منتشر می‌سازد، نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل ۲۰۰۷ میلادی در شاخص قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده به ترتیب به ۸۰/۰ و۲۱/۱درصد رسید تا نرخ تورم یک ساله این کشور منتهی به آوریل گذشته در شاخص قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده به ۶۸/۹درصد و ۱۰/۷۴ درصد برسد.

ترکیه در پایان سال گذشته نیز به‌رغم هدف چهار درصدی در نرخ تورم، به نرخ تورم ۶۴/۹درصد در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده رسیده بود.

ترکیه برای امسال نیز هدف چهار درصدی را دنبال می‌کند. ولی روند امور و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سال جاری نیز انحراف قابل توجهی در نرخ تورم خواهد داشت.