هوشنگ خستویی با اشاره به احتمال تغییر تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال‌جاری گفت: تعلل در اعلام تصمیم نهایی در مورد سود بانکی به سیستم بانکی تاثیر منفی می‌گذارد. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درمورد کاهش احتمالی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر وضعیت سهام بانک‌های خصوصی گفت: به هرحال یکی از ابزارهای مهم صنعت بانکداری، نرخ سود است و هر گونه اختلال یا محدودیت در این ابزار کلیدی و مهم می‌تواند تاثیرگذار باشد.خستوئی گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی تا به‌حال توانسته است بر وضعیت سهام بانک‌های خصوصی تاثیر مثبت داشته باشد.وی تصریح کرد: هرگونه محدودیت یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در امر بازدهی صنعت بانکداری و ارزش معاملاتی در بازار سرمایه تاثیر داشته باشد.رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به افزایش تقاضای اخیر مردم برای خرید سهام بانک‌های خصوصی در پی تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال‌جاری گفت: پس از تصمیم شورای پول و اعتبار و اعلام نظر مخالفان طرح ثابت ماندن نرخ سود، بحث‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: در هرحال باید هر چه زودتر بتوانیم به یک نظر مثبت و قابل اجرا در زمینه تعیین نرخ سود بانکی برسیم، چون علاوه بر اعمال فشار از سوی برخی کشورهای اروپایی، مراودات بانکی و حجم فعالیت و عملیات بانکداری در آستانه تاثیر‌پذیری منفی است.