سبد ارزی واحد پولی SDR (واحد پولی بانک جهانی) متشکل از ارزهای معتبر دنیا شامل یورو، ین، دلار و پوند انگلیس است. طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جایگزینی یورو به جای دلار در مبادلات ارزی و حذف دلار از این مبادلات توضیح داد: این موضوع اشتباه مطرح شد چرا که قرار نبود مبادلات ارزی به یورو انجام شود بلکه عنوان شده بود که کل مبادلات ارزی به دلار انجام نشود. وی ادامه داد: مبادلات ارزی کشور به ارزهای مختلف انجام می‌شود، اما با دلار انجام نمی‌شود، در بودجه کل کشور و مبانی محاسباتی یورو اساس محاسبات است.

او در پاسخ به این سوال که تامین اعتبارهای ارزی از سوی بانک توسعه صادرات ایران زمانی که به دلار انجام نمی‌شود با چه ارزهای دیگر انجام خواهد شد؟ تصریح کرد: این امر قابل مدیریت است، چرا که ارز یک ابزار است و خود به تنهایی موضوعیت ندارد و یک ابزار معاملاتی است، ارز نیز همانند پولی است که در جیب مردم است و با آن خرید انجام می‌دهند.

او درباره افزایش شعب یا نمایندگی‌های بانک توسعه صادرات گفت: در حال حاضر در اکثر مرکز استان‌ها شعبه بانک توسعه صادرات مستقر است و قصد است تا پایان سال آینده در مابقی مراکز استان‌ها نیز شعب یا نمایندگی ایجاد شود.