گروه بازار پول - مدیر شعب منطقه ۷ بانک ملت گفت: تا پایان دی‌ماه امسال یک هزار و ۲۵۰نفر برای دریافت تسهیلات طرح‌های کوچک و زودبازده به این مدیریت معرفی شده‌اند که پرداخت ۷۸۲میلیارد ریال تسهیلات به این طرح‌ها تصویب شده و تاکنون ۱۴۸میلیارد ریال تسهیلات به ۴۸۶طرح پرداخت شده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، محمدعلی خان‌محمدی افزود: تعداد معرفی‌شدگان به این مدیریت برای دریافت وام جایگزینی خودروهای فرسوده نیز ۶هزار و ۲۸۰نفر است که تاکنون مبلغ ۳۱میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۹۵۸متقاضی اعطا شده و دو هزار و ۳۸۰نفر هم در مرحله اسقاط خودرو هستند که با پایان این مرحله، ۱۰میلیارد ریال تسهیلات نیز به این عده پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی منطقه ۷ بانک ملت نیز با حدود ۹درصد رشد از یک هزار و ۸۵۵میلیارد ریال در سال ۸۴ به دو هزار و ۱۹۶میلیارد ریال در پایان ماه دهم سال ۸۵ افزایش یافته است.

مدیر شعب منطقه ۷ بانک ملت اضافه کرد: تعداد ملت کارت‌های صادره از سوی این مدیریت هم با حدود ۲۰۰درصد رشد از ۸هزار و ۶۰۶فقره در پایان سال گذشته به ۲۵هزار و ۸۷۲فقره در پایان دی‌ماه رسیده است.به گفته وی، تعداد حساب‌های جام گشایش شده در این منطقه نیز از ۸هزار و ۷۲۷فقره به ۱۶هزار و ۱۵۶فقره افزایش یافته که با رشدی ۱۰۰درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: این مدیریت در این مدت به بیش از یک هزار و یکصد نفر از معرفی‌شدگان سازمان بهزیستی کشور بالغ‌بر بر دو میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال تسهیلات داده است.

خان‌محمدی خاطرنشان کرد: در این مدت یک هزار و ۷۵۴فقره وام ازدواج صندوق مهر رضا و ۲۶۴فقره تسهیلات بهینه‌سازی مسکن روستایی نیز از سوی این منطقه بانک ملت اعطا شده است.