استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی انحصار در تجارت را از بین برده و بازار رقابتی وسیع ایجاد می‌کند. به گزارش بینا، داود اسکندری مدیرعامل بانک تجارت گفت: با استفاده از این روش دسترسی مسوولان به اطلاعات شفاف شده و از حضور واسطه‌ها کم خواهد شد که این امر قدم مثبتی در تسریع فعالیت تجاری محسوب می‌شود. وی افزود: تاکنون برای تجهیز خود به بانکداری الکترونیک چندین گام پرشتاب برداشته‌ایم و تمام فعالیت‌هایمان را براساس آیین‌نامه‌های بین‌المللی بوده است.

به گفته وی بانک‌ها نقش عمده‌ای در گسترش تجارت الکترونیک دارند و محدودیت تجارت جغرافیایی را حذف می‌کنند. اسکندری گفت: سرعت بخشیدن به انتقال پول و مجهز شدن با بانکداری الکترونیک روند تجارت را تسریع می‌کند.

اسکندری افزود: اگر زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مجهز باشد، زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز به اقتصادی بین‌المللی پیوند می‌خورد.

وی اظهار داشت: برای انجام عملیات بانکی باید مراحل مختلفی را طی کنیم که این امر هزینه‌های زیادی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به جامعه و مردم تحمیل می‌کند و ما می‌توانیم با بکارگیری تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک این هزینه‌های را کاهش دهیم.

رییس بانک تجارت، افزود: اگر از تجارت الکترونیک استفاده کنیم بین ۵/۲ تا ۵درصد به ارزش سود در صادراتمان اضافه خواهد شد و دیگر هزینه‌های اضافی جهت اسناد معامله پرداخت نخواهیم کرد.