گروه بنگاه‌ها- در پی ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، نرخ جدید سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت بانک گردشگری به شعب این بانک ابلاغ و اجرایی شد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، از سه ماه تا کمتر از شش ماه که از تاریخ ۲۸ فروردین ماه سال جاری افتتاح یا تمدید شوند، ۶ درصد، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی از شش ماه تا کمتر از ۹ ماه، ۸ درصد و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه از ۹ ماه تا کمتر از یکسال ۱۰ درصد است. همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله که از ۲۸ فروردین سال جاری و بعد افتتاح یا تمدید شوند به ترتیب ۵/۱۲، ۱۳، ۱۴، ۵/۱۴ و ۱۵ درصد است.