دیروز آخرین روز اولتیماتوم دو ماهه بانک مرکزی به تعاونی‌های اعتباری برای اخذ مجوز فعالیت از این بانک بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از این به بعد باید منتظر برخورد و پلمب تعاونی‌های اعتبار فاقد مجوز با همکاری نیروی انتظامی‌باشیم. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی و وزارت تعاون در راستای اجرای برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قراردادی را در تاریخ سوم خردادماه سال جاری منعقد کردند که بر اساس آن، تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز دو ماه برای ارائه مدارک و درخواست به بانک مرکزی برای اخذ مجوز و ادامه فعالیت مهلت داشتند.

براین اساس، (دیروز) آخرین مهلت تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز بود، بانک مرکزی نیز پیش از این بارها اعلام کرده بود که از این تاریخ به بعد با تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز برخورد قانونی کرده و آنها را با کمک نیروی انتظامی ‌پلمب می‌کند، همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است که مهلت در نظر گفته شده دو ماهه برای جمع‌آوری مدارک و تکمیل پرونده به‌هیچ وجه تمدید نمی‌شود.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز چند روز پیش با اشاره به پایان یافتن مهلت تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز برای درخواست مجوز از بانک مرکزی گفت: اگر تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز در مهلت تعیین شده وضعیت خود را با شرایط و مقررات بانک مرکزی تطبیق ندهند، با اعلام قبلی از ادامه فعالیت این تعاونی‌ها جلوگیری به عمل می‌آید و پلمب می‌شوند.