کمیسیون اروپا اعلام کرد که نوسانات بازار بانکداری برای دیگر نهادهای اقتصادی اروپا مشکلات زیادی به‌وجود آورده است. به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا در گزارشی عنوان کرد که نوسانات پیوسته بازار بانکداری به نهادهای دیگر تسری یافته است که موجب مشکلات جدی‌تر در امور اعتباری اصناف غیر بانکداری و مصرف خانواده‌ها شده است. در گزارش یاد شده آمده است: با وجود کنترل جدی، نشانه‌های بسیاری وجود دارد که تاثیرات منفی ناشی از نوسانات کنونی بازار بانکداری، دیگر نهادهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش همچنین آمده است هر چند که اقتصاد مناطقی که از یورو استفاده می‌کنند، در فصل سوم سال‌جاری رشد سریعی داشته، اما با توجه به عوامل نامطلوبی چون نوسانات بازار یاد شده، افزایش فشارهای ناشی از تورم پولی و افزایش ارزش یورو، سرعت رشد اقتصادی این مناطق در فصل‌های آتی کاهش خواهد یافت.