بانک ملت موفق شد در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران، نام خود را در رتبه پنجم شرکت‌های برتر و به عنوان برترین بانک کشور به ثبت برساند. بر اساس این گزارش، بانک ملت در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران، در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، عنوان برترین شرکت را از آن خود کرد.

بر این اساس، بانک ملت در میان ۴۰۰ شرکت برتر کشور در رتبه‌بندی سال ۹۱، در جایگاه پنجم قرار گرفته که بالاتر از تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور است.

نتایج ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی حاکی است، میزان فروش بانک ملت در سال ۸۹ معادل ۹۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده که این رقم در سال ۹۰ به ۹۹ هزار و ۵۹۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

در عین حال، در رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر ارزش افزوده هم بانک ملت با ایجاد ۲۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال ارزش افزوده، در مکان چهارم شرکت‌ها قرار گرفته که این رتبه نسبت به سال ماقبل، یک پله صعود داشته است.

در بخش بیشترین دارایی هم بانک ملت در صدر شرکت‌های ارزیابی شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران قرار گرفته و با داشتن ۷۷۸ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال دارایی، جایگاه نخست را برای خود تثبیت کرده است. در زمینه اشتغالزایی نیز بانک ملت با ایجاد ۲۷ هزار و ۴۴۱ شغل، در مکان پنجم شرکت‌های دارای بالاترین اشتغالزایی قرار گرفته است.