بانک مرکزی عربستان به منظور مقابله با بحران مالی‌، نرخ بهره بانکی در این کشور را با یک‌درصد کاهش به سه‌درصد رساند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ‌، بانک مرکزی عربستان به منظور مقابله با بحران مالی‌، نرخ بهره بانکی را کاهش داد و میزان ذخایر بانک‌های تجاری در بانک مرکزی را کاهش داد تا بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و وام به شرکت‌های مختلف تشویق شوند‌. بانک مرکزی عربستان اعلام کرد این اقدام نقدینگی کافی برای اعطای وام و اعتبارات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم خواهد کرد‌. این دومین بار طی یک ماه اخیر است که بانک مرکزی عربستان اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی می‌کند‌. سایر کشور‌های عربی خلیج فارس نیز به شدت نگران خروج سرمایه‌گذاران خارجی از منطقه و محدودیت منابع مالی بانک‌ها برای اعطای وام هستند‌. شرکت‌های عربستانی که پیش از این از بانک‌های خارجی وام می‌گرفتند‌، اکنون مجبور به اخذ وام از بانک‌های داخلی هستند‌.