در حال حاضر ساز و کار نظارتی ارائه خدمات غیر‌حضوری از سوی بانک مرکزی و نیز روش‌های نظارتی خدمات حضوری از سوی کارگروه‌های بانکی تعریف شده و با توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی، آموزش‌های متمرکز در تهران و استان‌های مختلف در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، حمید پورمحمدی ـ معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ـ در دومین روز از همایش ملی تجارت الکترونیک گفت: در حال حاضر ۶۵‌درصد از مبادلاتی که درنظام بانکی انجام می‌شود نقدی است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده باید تا اوایل سال ۸۹ به ۱۲‌درصد کاهش یابد.

وی با تاکید بر لزوم کاهش مبادلات نقدی در عملیات بانکی عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی انجام شده تا سال آینده ۱۵‌میلیون کارت اعتباری صادر خواهد شد در حالی که این تعداد در سال گذشته حدود یک میلیون کارت بوده است که نشان می‌دهد نظام بانکی در تلاش است تا ساز و کارهای امنیتی را برای بانکداری الکترونیکی فراهم کند.

به گفته وی نظام بانکی میزان کارت اعتباری را تا سال ۸۸ به ۱۵‌میلیون کارت بر پایه عقد قرض‌الحسنه افزایش می‌دهد.

پورمحمدی همچنین بر لزوم استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی و عملیات مختلف بانکی تاکید کرد و افزود: فراهم شدن امکانات الکترونیکی برای استفاده مشتریان بانکی از آن که نیاز به حضور در بانک نبوده و خدمات به شکل شبانه‌روزی ارائه شود از طریق به وجود آمدن زیرساخت‌ها و کانال‌های ارتباطی مطمئن امکان‌پذیر است که ضروری است زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری الکترونیک از ارکان اصلی خدمات الکترونیکی در معماری کلان دولت الکترونیکی محسوب می‌شود عنوان کرد: ایجاد امنیت و نیز اعتماد و اطمینان در مشتریان همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات از الزامات اصلی و پیش‌نیازهای نظام بانکداری الکترونیکی محسوب می‌شود.

پورمحمدی در ادامه به تشکیل سازمان امنیت بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها از طریق این نهاد گواهی لازم را دریافت کرده و از نظر امنیتی رتبه‌بندی می‌شوند.

به گفته‌ وی در حال حاضر در حال گذر از دوره سنتی به بانکداری جدید با هدف افزایش خدمات غیر‌حضوری و رفتن به سمت ارائه خدمات شبانه‌روزی شکل گرفته و لازم است که برای نظارت بیشتر در این سیستم خدمات همه‌جانبه‌ای فراهم شود تا شیرینی بانکداری الکترونیک را به کام مردم تلخ نکنیم.

معاون وزیر اقتصاد در بخشی دیگر از سخنانش به چالش‌های خطوط اعتباری بانکداری الکترونیکی هم اشاره کرد و افزود: نبود پوشش مخابراتی در نقاط مختلف کشور، همچنین کندی توسعه زیرساخت‌ها وارائه ندادن خدمات پشتیبانی به شکل شبانه‌روزی و نبود خدمات با کیفیت مورد نیاز درحال حاضر عملیات بانکی الکترونیک را با موانعی مواجه ساخته که ضروری است برای دستیابی به بانکداری الکترونیک این موانع برطرف شود.

به گفته‌ وی در حال حاضر ۱۹هزار و ۱۴۳ نقطه در کشور خواستار استفاده بهینه مخابراتی در سیستم بانکی هستند که این میزان تا شهریور سال ۱۳۸۵ پنج هزار و ۷۸ نقطه بوده است که البته از این تعداد بیش از ۱۶‌هزار نقطه تا مردادماه امسال فعال شده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا سه سال آینده نظام بانکداری متمرکز به طور کامل در سیستم بانکی کشور عملیاتی و فراگیر شود و خطوط مخابراتی لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک نیز فراهم شود.

معاون وزیراقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت استقرار دستگاه‌های POS اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰‌هزار دستگاه POS در سراسر کشور مستقر شدند که این تعداد تا سال آینده به ۶۰۰‌هزار دستگاه افزایش می‌یابد.

معاون وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد که با افزایش خدمات غیر‌حضوری و تامین امنیت همچنین چرخه تبدیل پول فیزیکی به پول الکترونیکی و نیز افزایش سطح پوشش کیفیت خدمات از الزامات راهبردی برای آینده بانکداری الکترونیک محسوب می‌شود.