گروه بازار پول- کتاب بیمه‌های مهندسی ترجمه و تلخیص آقایان هادی و کسری دستباز منتشر شد.

این کتاب دارای یازده فصل اصول و شیوه‌های مدیریت ریسک، بیمه‌های تمام خطر پیمانکاران، تمام خطر نصب، جامع پروژه‌ها، شکست ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، تاخیر در اجرا و راه‌اندازی پروژه، جامع ماشین‌آلات، سازه‌های تکمیل شده، توقف و وقفه در کار و حوادث محتمل است. هادی دستباز در پیش‌گفتار آورده است: اصولا پوشش بیمه‌ای، اموال و دارایی‌های بیمه شده را در برابر خطرهای ناشی از حوادث طبیعی و خطاهای انسانی تحت پوشش قرار می‌دهد و با انتقال ریسک و خطر به بیمه‌گر، در صورت بروز حوادث زیان‌بار، بیمه‌گر خسارت و غرامت وارده را جبران می‌کند. اصولا ریسک و خطر از بدو پیدایش انسان با او همراه بوده و همیشه زندگی، زیستگاه و صنایع کشاورزی و صنعتی او را در معرض خسارت‌های جدی قرار می‌داده که در بسیاری از موارد جبران آن از توان مالی و اقتصادی او خارج بوده است.

او همچنین آورده است: سال‌ها بود که تصمیم داشتم کتابی آموزشی به سبک و سیاق شیوه تدریس کشورهای پیشرو در این صنعت و به صورت خلاصه تدوین یا ترجمه کنم که کار فراگیری آسان‌تر باشد و جویندگان علم و دانش مجبور نباشند برای یافتن ریسک و خطرهای تحت پوشش، استثناها یا شیوه بررسی خسارت در لابه‌لای متون به جست‌وجو بپردازند و آنها را تلخیص کنند.

امیدوارم این کتاب که به‌طور خلاصه کلیه پوشش‌های رایج در رشته بیمه‌های مهندسی را در برگرفته است برای دانشجویان، نمایندگان، بیمه‌گذاران و کارگزاران بیمه مفید باشد و بخشی از وظیفه انتقال دانش را به نسل جوان دگراندیشی که باید از منش و روش دولتی بودن، دولتی اندیشیدن و دولتی عمل کردن دوری گزینند، انجام دهد.