مدیر عامل کارگزاری سبد سهام عدالت گفت: بیش از ۵/۱۶‌میلیارد سهم چهار بانک ملت، تجارت، صادرات و پست بانک به سبد سهام عدالت اضافه شده‌ و این چهار بانک باید بالغ بر ۱۶۱‌میلیارد تومان سود سالانه به این سبد بپردازند. محمد جواد شیخ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، در رابطه با اختصاص ۴۰‌درصد از سهام سه بانک ملت، تجارت، صادرات و ۲۵درصد از سهام پست بانک به سبد سهام عدالت اظهار داشت: براساس مصوبات موجود تاکنون بیش از ۶/۱۶‌میلیارد سهم این چهار بانک به حساب سبد سهام عدالت منظور شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس بیش از ۲۴/۵‌میلیارد سهم بانک ملت، بالغ بر ۴‌میلیارد سهم بانک تجارت و ۷/۶‌میلیارد سهم بانک صادرات به همراه ۱۴۰‌میلیون سهم پست بانک وارد سبد سهام عدالت شده‌اند.

وی در رابطه با سود سالانه ۸۶ این بانک‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات مجامع سالانه، این چهار بانک باید بیش از ۱۶۱‌میلیارد تومان سود به حساب سبد سهام عدالت واریز کنند.

به گفته شیخ، این رقم سود مشتمل بر سود ۱۶/۷۲‌میلیارد تومانی بانک تجارت، ۷۸/۴۴‌میلیارد تومانی بانک صادرات و ۶/۵۶‌میلیارد تومانی بانک ملت بوده و پست بانک نیز در حالی سال‌‌های گذشته سودده بوده که به دلیل زیان سنواتی، سود محقق شده سال مالی گذشته قابل تقسیم نبود.