گروه بازارپول- به منظور خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مشتریان همه شعب بانک اقتصاد نوین روز شنبه ۲۶مرداد به طور کامل باز بوده و آماده ارائه خدمت به مشتریان و مراجعین این بانک هستند. به گزارش روابط‌عمومی بانک اقتصاد نوین، تمام ۱۸۴شعبه بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور در این روز باز بوده و خدمات بانکی را در اختیار مشتریان و مراجعین این بانک قرار می‌دهند.براساس این گزارش، با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره عرضه ایران‌چک‌های آن بانک از ۲۶مرداد، اقدامات لازم در این باره صورت گرفته و شعب بانک اقتصاد نوین از این روز تنها ایران‌چک‌های بانک مرکزی را عرضه می‌کنند.براین اساس همچنین پیش‌بینی‌های لازم نیز برای پول‌گذاری تمام خودپردازهای این بانک توسط تمام شعب بانک اقتصاد نوین از روز پنج‌شنبه ۲۴مرداد تا پایان روز شنبه ۲۷مرداد صورت گرفته است و خودپردازهای این بانک در این ایام آماده ارائه خدمت به دارندگان کارت‌های بانک اقتصاد نوین و سایر بانک‌ها هستند.