بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم استمرار و تداوم خدمات دولتی به عموم مردم از جمله خدمات بانکی در ۲۶ مردادماه جاری تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با اشاره به تصمیم هیات وزیران درخصوص مجوز استفاده کارکنان دولت از مرخصی استحقاقی برای روز شنبه ۲۶مردادماه سال جاری، نوشت: باتوجه به اینکه این روز تعطیل رسمی نیست و باعنایت به لزوم استمرار و تداوم خدمات دولتی به عموم مردم از جمله خدمات بانکی، مقتضی است، مدیران عامل بانک‌ها تدابیری اتخاذ فرمایند تا ضمن برخورداری کارکنان بانک از این مجوز، شعب بانک‌ها دراین روز تعطیل نشده و خدمات بانکی در سطح شعب و ادارات اعتباری و خدماتی بانک ها از جمله پول رسانی به ویژه در دستگاه‌های خودپرداز، دچار نقصان نشود.