گروه بازار‌پول - تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری بانک صادرات ایران ۳۳هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب بنگاه‌های کوچک اقتصادی و طرح‌های زودبازده و کارآفرین به متقاضیان پرداخت نمود که این تسهیلات افزون بر ۲۶۸هزار فرصت شغلی جدید در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک در اجرای اهداف برنامه توسعه اقتصادی کشور در زمینه اشتغالزایی و طرح گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین همسو با سیاست‌های مهرورزی و عدالت‌گستری دولت محترم، تا پایان اردیبهشت ماه امسال بالغ بر ۳۳هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و طرح‌های زودبازده و کارآفرین در اقصی نقاط کشور پرداخت کرده است.