مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد منابعی از دارایی بانک‌های ایرانی از بانک‌های اروپایی به کشور یا سایر کشورها منتقل نشده و نخواهد شد.

علی دیواندری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص خروج دارایی‌های ایران از بانک‌های اروپایی، گفت: این موضوع در بحث دارایی‌های بانک‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی مطرح نیست و اتفاق نیفتاده است.

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های خارجی مشکلی ندارند، افزود: منابعی از دارایی‌های بانک‌های ایرانی از بانک‌های اروپایی به کشور یا سایر کشورها منتقل نشده و نخواهد شد و دلیلی هم برای این جابه‌جایی منابع وجود ندارد. اخیرا برخی خبرگزاری‌های خارجی از دستور رییس جمهوری برای خروج دارایی بانک‌های ایرانی از بانک‌های اروپایی خبر داده‌اند.وی همچنین با بیان اینکه بانک‌ها هم اکنون با نرخ سود تسهیلات ۱۲درصدی قبلی فعالیت می‌‌کنند، گفت: هنوز نرخ سود جدید مصوب کمیسیون اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی یا کمیسیون اقتصادی دولت به بانک‌ها ابلاغ نشده و امیدواریم این نرخ به زودی به بانک‌ها ابلاغ شود.

مدیرعامل بانک ملت در پاسخ به این سوال که آیا دلیل توقف تسهیلات دهی بانک‌ها به متقاضیان به موضوع عدم ابلاغ نرخ سود جدید بانکی از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد، گفت: تسهیلات‌دهی بانک‌ها متوقف نشده، ممکن است بانک‌ها با مشکل تامین منابع مواجه باشند که به همین جهت شرایط انقباضی در پرداخت تسهیلات در پیش گرفته باشند.