ذخایر ارزی کشور تا پایان بهمن ماه سال ۸۶ به بیش از ۸۱میلیارد دلار رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، ذخایر ارزی ایران در پایان بهمن ماه سال گذشته با ۵/۱میلیارد دلار افزایش نسبت به دی ماه گذشته به بیش از ۷۲۹هزار و ۷۳۴میلیارد ریال معادل بیش از ۸۱میلیارد دلار افزایش یافته است که طی یک سال منتهی به این تاریخ ۴/۳۶درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش، ذخایر ارزی کشور در پایان بهمن ماه سال ۸۵ بیش از ۵۳۵هزار میلیارد ریال بوده است.

ذخایر ارزی ایران در پایان اسفندماه سال ۸۵ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد ریال بود که در ۱۱ ماه نخست سال ۸۶ حدود ۴/۲۹درصد رشد نشان می‌دهد.

ذخایر ارزی ایران در بهمن ماه ۸۴ تا بهمن ماه ۸۵ نیز با ۹/۲۵ درصد افزایش مواجه شده بود.

بنابراین گزارش، مجموع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال ۸۶ با حدود ۲هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از ۱۰۶هزار میلیارد تومان رسید.