میزان تورم در اردن از اول سال میلادی جاری تا کنون حدود ۱۲درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. به گزارش ایرنا، روزنامه اردنی الدستور به نقل ازاداره آمار کل اردن نوشت: قیمت لبنیات و فرآوردهای آن و تخم مرغ به میزان ۳۵/۳۲درصد (سی و دو و سی وپنج صدم در صد) ، حمل و نقل به میزان ۷۰/۱۵درصد (پانزده و ۷۰صدم درصد) و حبوبات و فرآوردهای آن به میزان ۷/۲۵درصد (بیست و پنج و هفت دهم در صد) افزایش یافته است.

بر اساس این آمار، قیمت بقیه کالاها نیز به نسبت کمتر از اینها رشد داشته است. دولت اردن از ابتدای سال‌جاری میلادی یارانه برخی کالاها از جمله سوخت را حذف کرد که با افزایش قیمت این کالاها، قیمت سایر کالاها و خدمات نیز در این کشور افزایش یافت.

همچنین نرخ تورم در قبرس (بخش جنوبی و یونانی‌نشین) در ماه آوریل سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش فراوانی داشته است.

خبرگزاری قبرس (سینا) از نیکوزیا پایتخت این کشور گزارش داد: نرخ تورم در قبرس از ۸/۱درصد در ماه آوریل سال گذشته به ۴/۶درصد در ماه آوریل سال جاری میلادی رسیده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری افزایش زیاد نرخ تورم که در چند سال اخیر در این کشور بی‌سابقه بوده است، عمدتا به علت افزایش بهای جهانی نفت، محصولات پتروشیمی، افزایش قیمت انواع البسه، هزینه خدمات و مطبوعات، است. گفتنی است که قبرس تا قبل از ژانویه سال میلادی جاری دارای واحد پولی قوی پوند بوده است که با پیوستن به واحد پولی اروپا (یورو) از اول سال میلادی جاری، واحد ملی این کشور از رده خارج شد.

قبرس به عنوان جزیره آزاد تجاری قبل از پیوستن به واحد پولی اروپا، در واقع پایگاه تجاری بین شرق و غرب محسوب می‌شد و به همین دلیل هم دارای اقتصاد خوبی بوده ولی به نظر می‌رسد با پیوستن به واحد پولی اروپا (یورو) وضعیت اقتصادی آن نه تنها بهتر نشده، بلکه با افزایش سریع نرخ تورم نیز مواجه گشته است.