ایسنا - بانک مرکزی روسیه در گزارشی اعلام کرد که حجم پشتوانه پولی روسیه در دوم مرداد ماه به دو تریلیون و ۶۲۲میلیارد روبل رسید که این میزان در ۲۶ تیرماه در حدود دو تریلیون و ۶۰۰میلیارد روبل بوده است. بدین‌ترتیب ظرف این مدت حجم پشتوانه پولی آن ۲۱میلیارد و ۸۰۰میلیون روبل افزایش داشته است. بانک مرکزی روسیه در ادامه گزارش خود عنوان کرد: ذخیره ارز و طلای فدراسیون روسیه ظرف یک هفته هفت میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار افزایش پیدا کرد. حجم ذخیره ارز و طلای فدراسیون روسیه در روز ۳۰ تیر ماه ۲۶۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بود که این میزان در تاریخ

۲۳ تیر ماه معادل ۲۵۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار بوده است. بدین‌ترتیب ظرف یک هفته حجم ذخایر ارز و طلای فدراسیون روسیه هفت میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.