گروه بازار پول ـ موسسه مطالعات اقتصادی میدل ایست مانیتور در گزارش ماه آگوست خود پیش‌بینی کرد، نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش از ۲‌درصد افزایش یابد و کسری بودجه نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ برسد. به گزارش مهر میدل ایست مانیتور معتقد است روند نزولی نرخ تورم در ایران که از سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود، در سال‌جاری متوقف خواهد شد.

بر این اساس، در حالی که نرخ تورم از سال ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۰۵ برابر با ۱/۳درصد کاهش یافته بود و از ۵/۱۶‌درصد به ۴/۱۳‌درصد رسیده بود، امسال مجددا به ۵/۱۵‌درصد افزایش خواهد یافت.

با این وجود، میدل ایست مانیتور پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در کشورمان در سال ۲۰۰۷ مجددا کاهش یابد و به ۱۵‌درصد برسد.

به گزارش میدل ایست مانیتور، کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۰۵ برابر با ۵/۸‌میلیارد بود که ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی ۳/۲۱۳‌میلیارد دلاری ایران است. انتظار می‌رود روند افزایش کسری بودجه که از سال ۲۰۰۲ آغاز شده بود، امسال به اوج برسد و البته این افزایش در سال ۲۰۰۷ نیز ادامه خواهد داشت.

بر پایه همین گزارش،‌ کسری بودجه دولت امسال به ۷۵/۹‌میلیارد دلار معادل ۶/۴‌درصد تولید ناخالص داخلی ۵/۲۱‌میلیارد دلاری کشورمان خواهد رسید.

در شرایطی که کسری بودجه دولت در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به ترتیب ۱/۳، ۴/۳، و ۷/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، این رقم در سال آینده میلادی به ۴/۵‌درصد نیز خواهد رسید که با توجه به انتظار رسیدن تولید ناخالص داخلی به ۴/۲۳۴‌میلیارد دلار باید منتظر کسری بودجه ۶/۱۲‌میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۷ بود.

با این وجود، رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ رشدی یک واحد ‌درصدی خواهد داشت و از ۲/۵درصد به ۲/۶درصد فزونی خواهد یافت.