ایلنا- نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان ۱۴‌درصد بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان ۰۳/۱۱‌درصد است، لذا رابطه میان این دو نرخ حفظ شده است. سید‌جواد طباطبایی، قائم‌مقام بانک سپه‌، در رابطه با مسدود شدن تسهیلات در این بانک، گفت: در بانک سپه ارائه تسهیلات به متقاضیان به هیچ‌وجه محدود نشده و به طرح‌‏هایی که از سوی بانک پذیرفته‌شده با سود ۱۴‌درصد تسهیلات تعلق گرفته است.

وی‌ با بیان اینکه در کلیه بخش‌‏ها نرخ سود ۱۴‌درصد محاسبه و دریافت می‌‏شود، افزود: سیاستگذاری نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار است و بانک‌‏ها به طور مستقیم در رابطه با تعیین نرخ سود دخالتی ندارند‌، ضمن آنکه کلیه جوانب این نرخ از سوی این شورا و دولت سنجیده شده است. طباطبایی‌، با اشاره به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان ۰۳/۱۱‌درصد، اظهار داشت: نرخ سود بانکی برای بانک‌‏ها ۱۴‌درصد تعیین شده که این نرخ بالاتر از نرخ تورم اعلام شده به میزان ۰۳/۱۱‌درصد از سوی بانک مرکزی است، لذا رابطه میان این دو نرخ حفظ شده و مشکلی را برای سیستم بانکی به وجود نمی‌‏آورد.

وی‌ تصریح کرد: به هر‌حال بانک سپه تابع سیاست‌‏های دولت است‌، ضمن آنکه رابطه نرخ تورم با نرخ سود بانکی نیز حفظ شده است.