گروه بازار پول-گزارش بیمه مرکزی از عملکرد نیمه اول سال جاری شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که این شرکت‌ها ۶۰ درصد از حق بیمه پرداختی را خسارت داده‌اند. در گزارشی که بیمه مرکزی از کارنامه کاری ۲۰ شرکت بیمه‌ای منتشر کرده است: شرکت‌های بیمه برای حمایت از بیمه‌گذاران خود در شش ماهه اول امسال نزدیک به ۲۱۸۵ میلیارد تومان خسارت پرداختند. این رقم ۴۹ درصد بیش از خسارت پرداختی در شش ماهه اول پارسال است.دارندگان بیمه‌نامه در این شش ماه، سه میلیون و ۳۴ هزار و ۴۸۷ مورد از خسارت‌های خود را با استفاده از پوشش بیمه نامه، از طریق شرکت‌های بیمه جبران کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آمارهای دریافت شده اداره بررسی‌های آماری بیمه مرکزی از عملکرد ۲۰ شرکت بیمه فعال در شش ماهه اول امسال، صنعت بیمه کشور در این شش ماه با صدور بیش از ۱۵ میلیون و ۶۳۳ هزار بیمه‌نامه ریسک‌های بیمه‌گذاران خود را در رشته‌های مختلف بیمه‌های زندگی و غیرزندگی زیر پوشش بیمه قرار دادند.حق بیمه تولید شده در بازار بیمه کشور در شش ماهه اول امسال به حدود ۳۵۹۳ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۳۵ درصد افزایش یافت.خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه بابت جبران خسارت بیمه‌گذاران خود در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۴۹ درصد افزایش داشت. به این ترتیب نسبت خسارت بازار بیمه کشور در فروردین تا پایان شهریور سال ۱۳۹۰ در مقایسه با مدت به سال پیش ۷/۵ درصد افزایش یافت و به ۸/۶۰ درصد رسید. بر اساس آمارهای ارائه شده اداره بررسی‌های آماری بیمه مرکزی، در نیمه اول امسال، ۳/۴۰ درصد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه و ۶/۴۶ درصد از کل خسارت‌های پرداختی این شرکت‌ها مربوط به بیمه شخص ثالث بوده است.