گروه بازار پول- دو شرکت لیزینگ قصد دارند در زمینه لیزینگ هواپیما فعالیت‌های خود را گسترش دهند. به گزارش خبرنگار ما، لیزینگ صنعت و معدن و لیزینگ پارسیان، دو شرکتی هستند که لیزینگ هواپیما را در برنامه‌های سال‌جاری خود دارند.لیزینگ پارسیان، در نظر دارد با تاسیس شرکتی خارج از ایران، مقدمات لیزینگ سه فروند هواپیما را فراهم کند.لیزینگ صنعت و معدن نیز، در حال بررسی بازار و جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت انجام این فرآیند است.بنابراین گزارش، شرکت هواپیمایی ماهان، از طریق خرید بخشی از سهام یک شرکت آلمانی توانست سه فروند هواپیمای نو ایرباس به ناوگان هوایی ایران اضافه کند. پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های لیزینگ داخلی کشور نیز از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی یا در پیشگیری چنین راهکارهایی به موفقیت‌هایی دست یابند به خصوص آنکه بازار خاورمیانه، پس از مسائل ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ به نقطه جذابی برای تولیدکنندگان هواپیما تبدیل شده است و ایران می‌تواند از این شرایط استفاده بهینه کرده و از طریق راه‌حل‌های ابتکاری، تحریم در خصوص خرید هواپیما و تجهیزات آن را دور بزند. دنیای اقتصاد به زودی گزارش مبسوطی درباره لیزینگ هواپیما به چاپ خواهد رساند.