اگر بانک‌های خصوصی دیگر به کاهش نرخ سود سپرده تصمیم بگیرند، بانک کارآفرین نیز پیرو تصمیم آنها نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش می‌دهد. دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک کارآفرین، در پاسخ به این سوال که نامه ایرادهای مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی از سوی بانک‌های خصوصی به چه سرانجامی‌ رسید؟ از وجود چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و امضای آن را نیز رد کرد.

عقیلی کرمانی در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش نرخ سود تسهیلات موافق هستید یا خیر؟ توضیح داد: با کاهش اصولی نرخ سود تسهیلات بانکی موافق و به اجرای آن علاقه‌مند هستم.

وی ادامه داد: سیاست‌های پولی و بانکی باید به ترتیبی اتخاذ شود که نرخ تورم کاهش یابد و به تبع آن نیز نرخ سود کاهش یابد.

مدیرعامل بانک کارآفرین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود سپرده توسط بانک‌های خصوصی در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات به ضرردهی آنها منجر می‌شود؟ تصریح کرد: برای اظهار نظر باید نتایج کاهش نرخ سود سپرده در آینده دیده شود، اگر همه بانک‌های خصوصی به کاهش نرخ سود سپرده رای دهند و نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند، بانک کارآفرین نیز نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش می‌دهد.