فارس- رییس پژوهشکده پولی و بانکی رشد بالای نقدینگی را به سیلی مخرب تشبیه کرد و گفت: روند رشد نقدینگی در کشور نگران‌کننده است. احمد مجتهد در خصوص بر هم خوردن برخی از معادلات اقتصادی در کشور و سه به یک شدن نسبت نقدینگی و تورم اظهار داشت: مطالعه‌های جدیدی که صورت گرفته است نشان می‌دهد گاهی به اصطلاح شکستی ساختاری به وجود می‌آید که یک درصد رشد نقدینگی لزوما منجر به یک درصد رشد تورم نخواهد شد.

وی گفت: کاهش سرعت گردش پول (کاهش تعداد معاملات) سبب می‌شود این شکست اتفاق بیفتد.

مجتهد تصریح کرد: روند فعالیت‌های اقتصادی چند سال اخیر نشان می‌دهد رشد یک درصد نقدینگی به رشد یک درصد تورم منجر نمی‌شود و این روند می‌تواند علت بروز حالت تورم- رکود را عنوان کند. وی افزود: به عبارتی سرمایه گذاران ما ترجیح می‌دهند سرمایه گذاری خود را به دلیل شرایط عدم اطمینان از مسائل سیاسی اقتصادی به عقب بیاندازند.

رییس پروژهشکده پولی و بانکی ادامه داد: روند کلی فعالیت‌های اقتصادی به سمت معامله‌های نقدی می‌رود و از معاملات اعتباری بلند مدت می‌کاهد.

وی افزود: بانک مرکزی گزارشی را تهیه کرده است که دلیل این شکست ساختاری را نشان می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که تبعات بر هم خوردن این معادله بر اقتصاد چگونه ارزیابی می‌شود؟ گفت: این مساله فرصتی را برای دولت ایجاد کرده است، بدین معنا که ممکن است در آینده سیلی که پشت سد مانده ناگهان سرازیر شود و تورم به شدت افزایش پیدا کند.

مجتهد بر این اساس به ضرورت پیش بینی و کنترل‌های لازم تاکید کرد.

وی اظهار داشت: اخیرا دکتر خیابانی مقاله‌ای را ارائه کردند که نشان می‌داد روند کاهش تورم به دلیل عدم اطمینانی که وجود دارد ممکن است در آینده تداوم پیدا نکند و همیشه این نگرانی وجود دارد. براساس معادلات اقتصادی تورم مساوی است با رشد نقدینگی ضربدر سرعت گردش پول تقسیم بر رشد تولید ناخالص داخلی، براین اساس رشد تولید داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، رشد نقدینگی فزاینده است اما سرعت گردش پول وجود ندارد و این به معنای «رکود» در اقتصاد است.