گروه بازارپول‌ـ بانک توسعه اسلامی موافقت خود را با پرداخت ۲۰میلیون دلار وام به شرکت تراکتورسازی ایران اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وام در قالب تامین مالی واردات (ITFO) در اختیار شرکت تراکتورسازی ایران قرار می‌گیرد. براساس این گزارش، این وام به منظور تامین مالی واردات قطعات تراکتور به شرکت تراکتورسازی ایران پرداخت می‌شود. کارمزد وام مذکور چنانچه قطعات مورد نیاز از کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی وارد شود، سالانه با نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی لندن)به اضافه ۱/۵درصد خواهد بود و چنانچه واردات قطعات از کشورهای غیرعضو بانک باشد میزان کارمزد، سالانه با نرخ لایبور به اضافه ۱/۸۵درصد خواهد بود.