ایرنا- رییس سازمان صنایع و معادن استان تهران گفت: تسهیلات طرح‌های زودبازده اقتصادی به واحدهای صنعتی بحران زده تعلق می‌گیرد. به‌گزارش روابط عمومی این سازمان، عزت‌ا... اکبری افزود: چنانچه این‌گونه واحدها معرفی شوند، طی ضوابطی به آنها تسهیلات لازم تحت عنوان سرمایه در گردش اعطا خواهد شد. وی ادامه داد: هم‌اکنون تسهیلات مصوب سال ۸۴بخش صنعت‌ومعدن استان تهران به صفر رسیده و پرداخت حدود ۲۰۰میلیارد‌‌تومان تسهیلات سال ۸۵که معادل سه برابر تسهیلات سال گذشته است، در حال انجام است. اکبری اظهار داشت: به صنایع غذایی ۳میلیارد تومان و به سایر واحدهای صنعتی تا سقف یک‌میلیارد تومان تسهیلات طرح‌های زودبازده اقتصادی پرداخت می‌شود. براساس این گزارش، نرخ بهره بانکی این تسهیلات ۱۴درصد اعلام شده که در صورت اتمام طرح‌های اشتغالزا قبل از موعد ۲۴ماه حدود ۳ تا ۴‌درصد یارانه به صاحبان صنعت پرداخت خواهد شد.