مهرـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهمیه یارانه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به منظور بازسازی و نوسازی ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی روستایی در مرحله دوم را به‌زودی تعیین خواهد کرد. هم‌اکنون مقدمات پرداخت تسهیلات به ۲۰۰‌هزار واحد مرحله دوم آماده شده و برهمین اساس، شورای پول و اعتبار سقف ۵‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان اعتبار را بدین منظور تعیین کرده است.

براساس این گزارش، بانک مرکزی سهمیه یارانه هر بانک را در این خصوص به زودی تعیین خواهد کرد تا در اختیار آنها قرار گیرد.

این گزارش می‌افزاید: در مرحله اول، ۳۱۵‌میلیارد تومان یارانه به بانک‌های کشور به منظور پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی روستایی در سال‌جاری اختصاص یافته است.