گروه بازار پول - لیلا اکبرپور: دکتر‌عبدالناصر همتی رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران به زودی مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری بنیاد می‌شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که همتی پیشنهاد مدیریت موسسه مالی و اعتباری بنیاد را پذیرفته و طی روزهای آینده جانشین دکتر رضا شیوا مدیرعامل فعلی این موسسه می‌شود.

در عین‌حال همتی امروز عازم شهر بانکوک است تا در جلسه شورای عالی و جلسه هیات‌مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی شرکت کند.

از آنجا که رییس کل سابق، رییس هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی از وی خواسته تا پایان دوره مسوولیت‌اش در این شرکت کماکان وظایف گذشته را انجام دهد.