خبرگزاری مهر- وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه وزارت صنایع و معادن با کاهش ۸درصدی نرخ سود تسهیلات اعطایی لیزینگ در شورای پول و اعتبار مخالف بود، گفت: متاسفانه این شورا به‌رغم مخالفت ما این نرخ را از ۲۵ به ۱۷درصد کاهش داد. علیرضا طهماسبی در حاشیه گردهمایی روسای سازمان صنایع و معادن استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ، خاطرنشان کرد: زمانی که کاهش سود تسهیلات این شرکت‌ها در شورای پول و اعتبار مطرح شد، وزارت صنایع با اینکه از کاهش نرخ سود تسهیلات موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی حمایت کرد، اما معتقد بود که نسبت به کاهش سود لیزینگ‌ها باید تامل بیشتری نمود. وی با اشاره به اینکه لیزینگ‌ها نسبت به سایر موسسات اعتباری دسترسی به منابع مالی و تسهیلات پولی و اعتباری ندارند، افزود: وزارت صنایع در شورای پول و اعتبار اظهار داشت که مساله لیزینگ‌ها می‌تواند متفاوت از سایر موسسات اعتباری باشد اما به‌رغم مخالفتمان این مصوبه رای آورد.

به گفته وی، مایل بودیم که یک اختلاف منطقی کمی باید بین بانک‌های خصوصی، موسسات مالی اعتباری و شرکت‌های لیزینگ وجود داشته باشد اما این نظر رای نیاورد.

وزیر صنایع و معادن درباره ادامه فعالیت این شرکت‌ها در شرایط کنونی، تصریح کرد: آن دسته از شرکت‌های لیزینگ که از حاشیه سود کمتر و از شبکه فروش و بازاریابی بهتری برخوردار باشند، بیشتر می‌توانند در بازار پایدار بمانند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های لیزینگ به عنوان ابزاری برای توسعه بازار و فروش محصولات محسوب می‌شوند، گفت: امیدواریم این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.