ترجمه: رضا سادات- اعتصاب دوروزه و سراسری کارکنان تمامی بانک‌های هندی چهارشنبه و پنج‌شنبه این هفته در اعتراض به خودداری انجمن مدیران بانک‌های هند از پذیرش درخواست‌های کارکنان بانک‌ها برگزار می‌شود. سی‌اچ‌ونکاتا چالام، دبیرکل اتحادیه سراسری کارکنان بانک‌های هند با اعلام این خبر گفت: با توجه به این مساله رویکرد منفی انجمن مدیران بانک‌ها کماکان ادامه دارد و قصد اجرای اعتصاب دوروزه پیشنهادی اتحادیه‌های کارگری را داریم.

گفته می‌شود آخرین دور مذاکرات که دوم اوت در بمبئی برگزار شده، بی‌نتیجه پایان یافته است. پرسنل بانک‌های هند که خواستار افزایش حقوق و مزایای خود هستند ادعا دارندکه حقوق جمعی آنها نادیده انگاشته شده و راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل این مشکل به نتیجه نرسیده است و به همین جهت چاره‌ای جز اعتصاب ندارند.