گروه بازار پول‌ـ اولین نشست مشترک تعاون صبح دیروز با حضور هیاتی از کشور مالزی و صندوق تعاون در تهران برگزار شد. ایرج شیخ‌زاده، معاونت برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و بازاریابی صندوق تعاون با اشاره به جایگاه حقوقی و قانونی این موسسه، گفت: این موسسه در اجرای بند (۳۱) ماده (۱۲) با هدف حمایت از اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضای تعاونی‌ها تاسیس شدند و در حال حاضر با تعداد ۲۵۰شعبه و ۳۰سرپرستی در سراسر کشور در حال ارائه خدمات به متقاضیان بخش تعاون است و در نظر دارد تا پایان سال جاری با ایجاد ۶۶شعبه دیگر عملیات مالی و اعتباری خود را گسترش دهد. وی با اشاره به جهت‌گیری حمایتی صندوق تعاون از طرح متقاضیان بخش تعاون، گفت: هدف از اعطای تسهیلات اعتباری حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های جدید در بخش است.وی افزود: شرط اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد سپرده‌گذاری و سرمایه در گردش به تفکیک یک ماه برای تسهیلات بخش جاری، ۳ماه تا ۵ماه برای بخش ثابت است.شیخ‌زاده اظهار داشت: اولویت اعطای تسهیلات به آن دسته از تعاونی‌هایی است که ضمن برخورداری از تجربه و تخصص مرتبط با موضوع فعالیت، ترکیب اعضای آنها از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ایثارگران و زنان باشد.وی با اشاره با نازل بودن نرخ سود صندوق تعاون در قیاس با سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزود: این موسسه در سال گذشته بالغ بر ۱۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون پرداخت کرده است و در نظر دارد، تا پایان سال ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا نماید.

وی گفت: با تصویب هیات محترم دولت صندوق تعاون مکلف است ضمن فروش ۲۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت عاملیت توزیع سود سهام عدالت و وجوه اداره شده را بر عهده بگیرد.