فرست‌گالف بانک با ارائه طراحی نوآورانه به دارندگان کارت‌های اعتباری این بانک پیشنهاد کرده از خدمات بیمه‌ای ارائه شده توسط شعب بانک برخوردار شده و تعرفه بیمه‌نامه‌های در اقساط تا ۱۲ماه پرداخت کنند. براساس این طرح که با هدف افزایش مشتریان کارت‌های اعتباری فرست‌گالف بانک و جلب نظر مشتریان کنونی تدوین شده است.

دارندگان کارت‌‌های اعتباری ملزم به خرید پوشش‌های بیمه‌ای از بیمه‌گرهای طرف قرارداد بانک که امکان خرید خدمات‌شان در شعب فرست‌گالف بانک هم فراهم آمده، نیستند.

در مقابل آنها می‌توانند با خرید پوشش‌های بیمه‌ای از سایر بیمه‌گرها پرداخت وجه را به بانک واگذار کرده و سپس در اقساط ۱۲ماه و بدون بهره آن را به بانک بازگردانند.

فرست‌گالف بانک قصد دارد سرویس مشابهی را برای تورهای گردشگری هم به زودی دایر کند.