ترجمه: رضا سادات- شرکت بیمه نورویچ انگلیس برای اولین بار در تاریخ بیمه این کشور برنامه پرداخت بیمه متناسب با میزان استـفاده از خودرو را بـا هـمـکـاری یـک شـرکـت فناوری‌های نوین به مرحله اجرا در می‌آورد. قرار است در فاز اول این برنامه که شرکت سیستم‌های ارتباطی INTEC پشتیبانی از آن را بر عهده داشت یک صد هزار تن از مشتریان نورویچ متناسب با میزان استفاده از خودروی خود و منطبق با تعرفه‌های تعیین شده به صورت ماهیانه صورتحساب بیمه‌ای خود را پرداخت کنند.

در مرحله آزمایش این طرح که از حدود یک سال قبل و با مشارکت داوطلبانه ۱۵۰۰ تن انجام شد بیمه شدگان اعتباری متناسب با ساعاتی که از خودروی خود استفاده کرده بودند صورتحساب بیمه‌ای خود را پرداخت کردند.

برای اتصال به این سیستم نوعی سیستم ارتباطی در خودرو کار گذاشته می‌شود که به سیستم GPS متصل است و در صورت جابه‌جایی خودرو موقعیت و کد مخصوص خودرو را برای سیستم مرکزی در دوایر شرکت نورویچ ارسال می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود استقبال از این شیوه بیمه‌ای افزایش پیدا کند.