ناهید محسنی- در شماره 1007 روزنامه در صفحه 12 مقاله‌ای با عنوان «کاربرد فرمول‌های متفاوت محاسبه‌ای اقساط در بانک‌های دولتی و خصوصی» چاپ شد که حاوی برخی موارد ابهام و اشکال است.

شایسته است که به منظور روشن شدن موضوع و رفع ابهامات مذکور در این خصوص توضیحاتی ارائه شده و مطالب مطرح شده به طور تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد.
مقایسه فرمول‌های متفاوت محاسبه اقساط در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اطلاع متقاضیان تسهیلات و آگاه نمودن آنان از تفاوت مبلغ اقساط، به خودی خود بسیار مفید و آگاهی‌بخش است، اما اظهارنظر در خصوص ربوی یا غیرربوی بودن و یا وارد شدن بهره مرکب در فرمول، باید با تامل بیشتری همراه باشد تا هیچ‌یک از روش‌ها را بدون دلیل زیر سوال نبرد. البته آقای فتح‌اللهی نیز در مقاله خود ذکر نموده‌اند که مقایسه دقیق این دو فرمول «نیازمند مقاله‌ای تفصیلی است و در این مجال صحبت از آن مقدور نیست»، اما ایشان بدون ارائه توضیحات کامل در این خصوص صرفا به محاسبه بهره مرکب در فرمول جهانی اشاره‌ای نموده‌اند که خواننده را به اشتباه می‌اندازد. بنابراین تهیه این مقاله برای رفع ابهام مذکور و روشن‌شدن کامل موضوع ضروری به نظر ‌رسید.
مقایسه فرمول‌های متفاوت محاسبه اقساط و سود تسهیلات فروش اقساطی مستلزم بررسی نحوه محاسبه فرمول‌ها است. قبل از هرگونه قضاوت درخصوص فرمول‌ها باید به روش به دست آمدن فرمول که شامل محاسبه سود ماهانه و تفکیک اقساط ماهانه به اصل و سود است، توجه شود.
فرمول‌های محاسبه اقساط که با عنوان‌های فرمول بانکی و فرمول جهانی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، هر دو با یک روش یکسان محاسبه شده‌اند. تنها نکته‌ای که باعث شده نتیجه فرمول‌ها متفاوت باشد، نحوه تفکیک اصل اقساط ماهانه است. در فرمول بانکی، فرض می‌شود که اصل اقساط ماهانه طی مدت بازپرداخت یکسان و معادل A/n (مبلغ تسهیلات تقسیم بر تعداد اقساط) است. تاکید می‌شود مبلغی که به عنوان اصل اقساط در فرمول بانکی در نظر گرفته می‌شود، کاملا فرضی است. در حالی که هنگام تفکیک اصل و سود اقساط، مبالغ دیگری با عنوان اصل و سود منظور می‌شوند و مبلغ فرضی اولیه، در شناسایی اصل و سود واقعی اقساط کاربردی ندارد. تفکیک اصل و سود اقساط در تسهیلات فروش اقساطی به نحوی است که سهم اصل در اقساط ماه‌های اول کمتر است و در ماه‌های بعد از سهم سود کاسته شده و به سهم اصل افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، در فرمول بانکی با دو مبلغ با عنوان اصل اقساط روبه‌رو هستیم، یکی اصل اقساط محاسباتی و دیگری اصل اقساط حسابداری که این دو مبلغ با هم متفاوتند و باعث ایجاد تناقض و مشکلاتی می‌شوند که به خصوص هنگام فسخ تسهیلات در سال‌های اولیه مدت بازپرداخت به نحو چشمگیری نمود پیدا می‌کند. در حال حاضر، چنانچه دریافت‌کننده تسهیلات در سال‌های اولیه بازپرداخت، تقاضای فسخ تسهیلات را داشته باشد و یا صرفا مایل به اطلاع از مانده بدهی تسهیلات باشد، متوجه می‌شود که پس از پرداخت چندین قسط، هنوز هیچ مبلغی از اصل تسهیلات وی کاسته نشده است. این مشکل که در سیستم بانکی به روال معمول تبدیل شده و تعجبی را بر نمی‌انگیزد، ناشی از مغایرت اصل اقساط در محاسبه فرمول و در تفکیک اصل و سود اقساط است. لازم به ذکر است که هنگام دریافت هر قسط، ابتدا سهم سود از قسط کم می‌شود و سپس باقیمانده به عنوان سهم اصل قسط منظور می‌شود. در فرمول بانکی، به‌دلیل متفاوت بودن سهم اصل اقساط در محاسبه و در تفکیک اصل و سود اقساط و با توجه به اینکه مبلغ قسط در ماه‌های اولیه مبلغ سود را پوشش نمی‌دهد، سهم اصل در اقساط اولیه مدت بازپرداخت عددی منفی است! همین امر باعث ایجاد مشکل هنگام تسویه زودهنگام تسهیلات می‌شود، اما تاکنون قدمی برای رفع آن برداشته نشده و همواره به این فرمول، به عنوان تنها فرمول برای محاسبه قسط تسهیلات فروش اقساطی استناد شده است. به نظر می‌رسد منظور آقای فتح‌اللهی نیز از «تشریح برخی از معایب اساسی فرمول بانکی» همین موضوع باشد. اما جای تعجب دارد که ایشان با اطلاع از این مساله، محاسبه بهره مرکب را به فرمول جهانی نسبت داده‌اند.
در مقایسه با فرمول بانکی، در فرمولی که با عنوان فرمول جهانی مورد اشاره قرار گرفته است، مبلغی که بابت سهم اصل اقساط ماهانه منظور می‌شود، هنگام محاسبه و تفکیک اصل و سود یکسان است، این تنها نکته‌ای است که تفاوت فرمول‌ها را در پی دارد. اما روش و مبنای محاسبه در هر دو فرمول یکی بوده و کاملا بر هم منطبق است. جهت روشن‌تر شدن موضوع به روش محاسبه که در هر دو فرمول دقیقا یکسان است اشاره می‌شود.
از ابتدای مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی، در ماه اول، معادل سود یک ماه برای کل مبلغ اصل تسهیلات محاسبه می‌شود (S1=AK/1200). ماه دوم، معادل سود یک ماه برای کل مبلغ تسهیلات منهای مبلغی که بابت اصل در قسط اول پرداخت شده است، محاسبه می‌شود (S2=(A-a1)K/1200).
همین‌طور در ماه‌های بعد نیز معادل سود یک ماه برای کل مبلغ تسهیلات منهای مبلغی که بابت اصل در مجموع اقساط قبلی پرداخت شده است، محاسبه می‌شود.
(S3=(A-a1-a2)K/1200)و...) در پایان مدت بازپرداخت، جمع سودهای ماهانه، سود کل تسهیلات را تشکیل می‌دهند که با اصل تسهیلات جمع شده و با تقسیم‌شدن بر تعداد کل اقساط، مبلغ اقساط ماهانه را به دست می‌دهد.
S=S۱=S۲+…+Sn
PMT=(S+A)/n
برای امکان مقایسه با مقاله آقای فتح‌اللهی، نمادها منطبق با مقاله مذکور در نظر گرفته شده است.
A: مبلغ تسهیلات
n: تعداد اقساط (به ماه)
K: نرخ سود سالیانه بدون درصد
PMT: مبلغ هر قسط
a1: اصل قسط ماه اول
S۱: سود قسط ماه اول
S: سود کل تسهیلات
با توجه به روش محاسبه فوق، چگونه می‌توان اظهار کرد که «فرمول جهانی، بهره مرکب را محاسبه می‌کند»؟! فرمول جهانی هر ماه سود مانده اصل تسهیلات را محاسبه می‌کند و تعلق سود به سود محاسبه شده قبلی و یا بهره مرکب در این فرمول وجود ندارد.
بنابراین، علت بیشتر بودن مبلغ هر قسط در فرمول جهانی، به علت تعلق گرفتن بهره به بهره پول (طبق اظهار آقای فتح‌اللهی) نیست. بیشتر شدن مبلغ قسط، در مقایسه با فرمول بانکی مطرح می‌شود که با همان نرخ سود، مبلغ کمتری را به عنوان قسط محاسبه می‌کند. اما مسلما این امر نمی‌تواند نشانه مزیت فرمول بانکی به فرمول جهانی باشد. برای کاهش مبلغ قسط، منطقی‌ترین راه، کاهش نرخ سود است. غیر منطقی‌ترین راه برای کاهش قسط نیز استفاده از فرمولی است که دارای نقایص و اشکالاتی است و از نظر محاسباتی از مبنا با یک اشتباه عمده روبه‌رو است. برای درک بهتر مشکل فرمول بانکی کافی است به مثال زیر توجه شود:
مبلغ تسهیلات: A = ۱۲۰میلیون ریال
مدت بازپرداخت: 15 سال ( n = 180)
نرخ سود سالانه: K=۱۷درصد
جدول شماره (1)


pic1

چنانچه ملاحظه می‌شود، محاسبه با فرمول بانکی تا ماه چهل و هفتم به جای کاهش مانده تسهیلات، آن را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، دریافت‌کننده تسهیلات تا سال چهارم بازپرداخت نیز به‌رغم پرداخت 47 قسط، همچنان با افزایش مانده تسهیلات به جای کاهش آن روبه‌رو است. چنانچه این تسهیلات قبل از پایان سال چهارم فسخ شود، هیچ مبلغی از اصل تسهیلات کم نشده و متقاضی باید علاوه بر اقساطی که تا زمان فسخ پرداخت کرده، کل مبلغ اصل تسهیلات را نیز به طور کامل پرداخت نماید.
تفاوت فرمول‌های موجود برای محاسبه اقساط تسهیلات فروش اقساطی بر کارشناسان بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی پوشیده نبوده و این مساله به انحاء مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌اکنون نیز با توجه به اشکالات موجود در فرمول بانکی، امکان جایگزینی آن با فرمول جهانی در دست بررسی است. مسلم است که نباید به جایگزینی فرمول جهانی به چشم اضافه شدن مبلغ اقساط نگریسته شود. چنانکه گفته شد، افزایش یا کاهش مبلغ اقساط را باید با افزایش یا کاهش نرخ سود کنترل نمود. در انتخاب فرمول برای محاسبه اقساط باید مسائل دیگری مدنظر قرار گیرد که عمده‌ترین آن شفاف بودن تفکیک اصل و سود هر یک از اقساط ماهانه و کاهش مبلغ مانده تسهیلات پس از اولین قسط پرداختی است. به این ترتیب مشکلات ناشی از فسخ زودهنگام تسهیلات و همچنین شناسایی اصل و سود اقساط از بین می‌رود. برای کاهش مبلغ اقساط نیز باید به راه‌‌حل منطقی آن که کاهش نرخ سود است روی آورد.
در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بخش مسکن 14درصد تعیین شده است. مبلغ اقساط برای تسهیلات 120میلیون ریالی با مدت بازپرداخت 12 سال و نرخ سود 14درصد، با استفاده از فرمول بانکی 1538194 ریال است. برای استفاده از فرمول جهانی و در عین‌حال عدم افزایش مبلغ قسط ماهانه، می‌توان نرخ سود را به 5/11درصد کاهش داد که به این صورت مبلغ اقساط با استفاده از فرمول جهانی 1539980 ریال و تقریبا معادل با اقساط با فرمول بانکی با نرخ 14درصد است.
آقای فتح‌اللهی نیز در مقاله خود اشاره کرده‌اند که با توجه به مطالعه در زمینه هر دو فرمول، فرمول جهانی را پیشنهاد می‌کند. این مقاله نیز قصدی به جز تشریح محاسبه فرمول‌های بانکی و جهانی و شفاف شدن مبنای محاسبه آنها و رفع اتهام محاسبه بهره مرکب از فرمول جهانی ندارد. اگر فرمول جهانی طبق نظر آقای فتح‌اللهی بهره مرکب را محاسبه می‌کرد، مسلما نه ایشان و نه کارشناسان بانک‌ها نمی‌توانستند این فرمول را برای اجرا در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا پیشنهاد نمایند.
اما در حال حاضر و با توجه به بررسی‌های انجام شده، در صورت اجرای فرمول جهانی که مبنای آن منطبق با فرمول بانکی است که در حال حاضر در بانکداری اسلامی استفاده می‌شود، علاوه بر حل شدن مشکلات ناشی از اجرای فرمول بانکی، می‌توان با اتخاذ تدابیر مناسب از افزایش میزان اقساط نیز جلوگیری کرد.
کارشناس اداره برنامه‌ریزی و تشکیلات بانک مسکن