ایسنا- منافع خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی بسیار بیشتر از مشکل‌های پیش روی آنها است. محسن فدوی، عضو هیات مدیره بانک ملت‌، درباره خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی گفت: منافع خصوصی‌سازی این دسته از بانک‌ها بسیار ارزشمندتر از واردشدن به مسائل جزیی است. واگذاری این دسته از بانک‌ها باعث شکوفایی اقتصاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: صورت‌های مالی بانک‌ها باید شفاف شود در عین حال وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها مشخص و وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز تعیین و دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. زمان لازم برای این اقدام‌ها از سوی افراد مختلف، متفاوت عنوان شده است، اما حقیقت حاکی از آن است که تحقق این دستور نیازمند صرف زمان لازم است.

به گفته وی، ایجاد زیرساخت‌های خاصی برای واگذاری این بانک‌ها ضروری نیست و تنها شفاف‌سازی موارد یاد شده لازم است. در حال حاضر سازمان حسابرسی صورت‌های مالی این بانک‌ها را حسابرسی می‌کند و بانک‌ها نیز ادعا دارند که عملکرد مثبتی دارند. برای اثبات این ادعا از موسسه‌های حسابرسی معتبر بین‌المللی باید دعوت شود تا صورت‌های مالی را بررسی کنند. در کنار حسابرسی این موسسه‌ها، حسابرسان داخلی نیز نسبت به صورت‌های مالی باید اظهارنظر کنند. فدوی با بیان اینکه اقتصاد ایران کشش این فعالیت سیستم بانکی را دارا است، تاکید کرد: برای بانک‌های خصوصی که به تازگی تاسیس می‌شوند ظرفیت کار کافی وجود دارد، ایجاد تغییر ماهیت بانک‌های دولتی هیچ جای نگرانی برای بانک‌های خصوصی ایجاد نمی‌کند حتی کارایی سیستم بانکی بهتر از گذشته خواهدشد چراکه انعطاف‌پذیری آنها بیشتر می‌شود و جای هیچ نگرانی نیست.

وی ادامه داد: مدیریت بانک‌های دولتی در جذب و استخدام نیرو به راحتی عمل می‌کنند در این حالت هزینه‌های سیستم بانکی به مراتب کاهش پیدا می‌کند، آنچه در اقتصاد اهمیت دارد تحرک و انعطاف‌پذیری به موقع سیستم بانکی است. عضو هیات‌مدیره بانک ملت خصوصی‌سازی بانک‌ها را مستلزم اتحاد میان بخش‌های دولتی و خصوصی دانست و افزود: بانک‌های دولتی فعلی که قرار است خصوصی شوند با توجه به مزیت آنها که توسعه شبکه در سطح کشور است به طور حتم قدرت مانور بیشتری دارند.