ایسنا- نرخ تورم دبی در سال جاری به ‌۴/٩ درصد خواهد رسید، اما در سال آینده و به دلیل اصلاح بازارهای این امیرنشین این نرخ به ‌١/٣ درصد کاهش می‌یابد.

استیو برایس، رییس منطقه‌ای بانک استاندارد چارترد انگلستان، گفت: در سال ‌٢٠٠۴ نرخ تورم دبی معادل ‌١٣ درصد بوده است و این در حالی بود که مستغلات سهم زیادی در شاخص قیمت‌ها داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت بازارهای دبی انتظار می‌رود اجاره بها و قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کند و در همین حال شکاف میان عرضه و تقاضا به زودی اصلاح نشود.