ایرنا- بانک جهانی اعلام کرد: مجموع ذخایر ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در پایان سال‌ ۲۰۰۵، به ۱۴۵میلیارد و یکصدمیلیون دلار رسید. ۶ کشور امارات عربی متحده، کویت، عربستان، بحرین، عمان و قطر عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هستند.

بر اساس این گزارش، افزایش روزافزون قیمت نفت طی پنج سال گذشته از دلایل عمده افزوده شدن ذخایر ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است.

مجموع ذخایر ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در‌ سال۲۰۰۰‌، ۷۵میلیارد و یکصدمیلیون دلار بود.

بخش اعظم این ذخایر مربوط به دو کشور عربستان سعودی و امارات عربی متحده است، اما دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیز طی پنج سال گذشته با رشد بی‌سابقه ذخایر ارزی خود مواجه شده‌اند.

براساس این گزارش، ذخایر ارزی عربستان از ۴۶میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۰۰به ۱۰۱میلیارد و یکصدمیلیون دلار در‌سال ۲۰۰۵رسیده است.

همچنین ذخایر ارزی امارات عربی متحده از ۱۴میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۰۰به ۲۳میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.