گروه بازار پول - لیلا اکبرپور: مهرداد خواجه‌نوری، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: انجمن بین‌المللی ناظرین بیمه، استانداردها و اصولی را برای نظارت بر شرکت‌های بیمه مصوب کرده که برای تدوین استانداردهای نظارتی و بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی ایران قابل استفاده است. وی افزود: بیمه مرکزی در خصوص چگونگی و نحوه نظارت بر شرکت‌های بیمه برای زمان پس از واگذاری بیمه‌های دولتی و در گرفتن رقابت سخت نیازمند تدوین استانداردهای نظارتی بین‌المللی است. او با بیان اینکه استانداردهای مالی و حسابداری کمیته بالا به منظور کمک به استانداردسازی برای عملکرد شرکت‌های بیمه بسیار کارساز است، افزود: شرکت‌های بیمه غیررقابتی باید از بازار بیمه خارج شوند و این اخراج برعهده ناظرین شرکت‌های بیمه است.

با توجه به گفته‌های دبیرکل سندیکای بیمه‌گران تماسی با او گرفته و خواستیم درخصوص «انجمن بین‌المللی ناظرین بیمه» بیشتر توضیح دهند.

آقای خواجه‌نوری مرکز «انجمن بین‌المللی ناظرین بیمه» در کجاست؟

: انجمن بین‌المللی ناظرین بیمه که به اختصار IAIS نامیده می‌شود، در سال ۱۹۹۴ میلادی توسط تعدادی از ناظرین بیمه نقاط مختلف جهان تاسیس شد که اعضای این انجمن شامل بیش از یک صدحوزه قانونی هستند.

خط‌مشی کلی این انجمن چیست؟

تلاش برای تحقق ۵ اصل خط‌مشی کلی این انجمن است، ایجاد هماهنگی بین اعضا برای اطمینان از ایجاد نظارتی پیشرفته در صنعت بیمه در سطح محلی و بین‌المللی تا بتوان بازارهای بیمه‌ای کارا، منصف، مطمئن و پایدار در جهت حمایت و نفع بیمه‌گزاران به وجود آورد. تنظیم استانداردهایی عملی و معقول جهت متحدالشکل کردن عملیات نظارتی اعضای انجمن، همکاری و تباد‌ل‌نظر با دیگر سازمان‌های بین‌المللی، فراهم‌آوری کمک‌های متقابل برای حمایت از هویت بازارهای بیمه و تبادل اطلاعات بین اعضا در رابطه با تجاربی که هر کدام از اعضا به دست آورده‌اند تا موجب تشویق بازارهای داخلی بیمه شود.

لطفا از فعالیت‌های IAIS بیشتر بگویید؟

استانداردهای جهانی برای نظارت بر بیمه‌ که هر یک برای امر نظارتی خاصی مطرح است، در این انجمن وضع می‌شود تا جایی که بعضی از این روش‌ها برای وضع مقررات توسط ناظران و برخی برای کمک به ناظران در ارزیابی طرز کار شرکت‌های بیمه در محدوده فعالیت آنها است.

همچنین توسعه و بهبود نظارت مالی فرامرزی و کمک در اجرای استانداردهای نظارتی بیمه از اهم فعالیت‌های این انجمن است.

لطفا ارکان انجمن بین‌المللی ناظران بیمه را نام ببرید؟

IAIS توسط یک هیات اجرایی اداره می‌شود که اعضای آن نمایندگان مناطق جغرافیایی مختلف هستند و توسط ۳کمیته اصلی فنی، بازارهای نوظهور و کمیت بودجه حمایت می‌شوند.

۱۱کمیته فرعی نیز به کمیته‌های اصلی گزارش می‌دهند، مقر دبیرخانه IAIS در محل بانک بین‌المللی تسویه در شهربال کشور سوئیس است.

شما گفتید کمیته‌های فرعی گزارش‌هایی را به کمیته‌های اصلی می‌فرستند، آیا دسترسی به این گزارش‌ها امکان دارد؟

لیستی از اصول، استانداردها، گزارش‌های ارشادی و موضوعی برخی از مواردی است که توسط IAIS منتشر شده است، اصول نظارت در امر بیمه، نظارت بر بیمه‌گران بین‌المللی و گروه‌های بیمه و فعالیت‌های فرامرزی آنها از نمونه گزارش‌های منتشره است.

گزارش در مورد توانگری و تخمین توانگری و محاسبات فنی و استانداردهای نظارت بر مدیریت منابع مالی، نظارت بر انواع معاملات ارزی مدت‌دار و نظرات بهنگام بازرسی‌های محلی نیز از موارد دیگری است که توسط انجمن بین‌المللی ناظران بیمه منتشر شده و قطعا استفاده از این موارد در جهت توسعه بخش نظارت در بیمه مرکزی موثر است.