فارس- بانک جهانی اعلام کرد: ایران با در اختیار داشتن ۱۳درصد ذخایر ارزی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان سال ۲۰۰۵ به عنوان سومین کشور منطقه‌ از این نظر شناخته شده است. به گزارش بانک جهانی، حجم کل ذخایر ارزی ۱۸کشور خاور میانه و شمال آفریقا در پایان سال ۲۰۰۵میلادی، ۳/۳۷۳میلیارد دلار بوده که ۸/۴۹میلیارد دلار از این رقم به ایران تعلق داشته است .

در این منطقه عربستان سعودی با ۶/۱۸۴میلیارد دلار ذخیره ارزی نخستین کشور منطقه از نظر حجم ذخایر ارزی شناخته شده است. پس از این کشور الجزایر با ۴/۵۷میلیارد دلار در رده دوم و ایران با ۸/۴۹میلیارد دلار در رده سوم قرار گرفته است.

حجم ذخایر ارزی ایران معادل ۱۳درصد کل ذخایر ارزی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. حجم ذخایر ارزی سایر کشورهای منطقه عبارت است از مصر ۲/۱۹میلیارد دلار، اردن ۵/۵، لبنان ۶/۱۴، مراکش ۷/۱۸، تونس ۲/۴، جیبوتی ۱/۰، عراق ۳/۹، سوریه ۴/۴، یمن ۴/۵، امارات ۲۳، کویت ۵/۹، قطر ۹/۴، عمان ۱/۴، بحرین ۷/۱ و لیبی ۵/۳۹میلیارد دلار.