او ادامه داد: در کشورهایی که نظام بودجه‌ریزی آنها بر پایه مالیات است، وقتی درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد مردم حتما واکنش نشان می‌دهند اما در نظام‌های مبتنی بر بودجه نفتی این واکنش‌ها محسوس نیست.وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بودجه مبتنی بر مالیات مودی صاحب حق است که بداند مالیاتی که پرداخت شده کجا به مصرف رسیده، گفت: مودی باید بداند وقتی مالیاتی را به دولت می‌دهد آیا کارآیی دولت بهتر از بخش خصوصی بوده اما در بودجه مبتنی بر نفت این گونه نیست.دژپسند افزود: امیدواریم از بودجه مبتنی بر نفت به بودجه مبتنی بر مالیات انتقال پیدا کنیم که البته در سال ۹۹ به دلایل مختلفی این امر محقق شد. او گفت: یا تحریم‌ها موجب شدند که منابع نفتی در بودجه کمرنگ شود یا اینکه تلاش و کوشش نظام مالیاتی منتهی به وصول بیشتر مالیات شد.وزیر اقتصاد با اشاره به مقایسه درآمدهای نفتی و مالیاتی بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که از درآمد ۵۰۳ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۹۹، ۱۲ هزار میلیارد تومان آن پول نفت و ۱۸۷ هزار میلیارد تومان آن پول مالیات بوده است که این نشان می‌دهد توانستیم از بودجه‌ریزی نفتی به سمت بودجه‌ریزی مالیاتی حرکت کنیم.دژپسند با تاکید بر اینکه این حق مودیان مالیاتی است که بدانند چه رابطه‌ای بین آنها با دولت است، تصریح کرد: دیگر رابطه سلطان و رعیتی وجود ندارد و در رابطه مودی مالیاتی و حاکم، جامع جدید و مدرن شکل می‌گیرد و متناسب با مشارکت، مودیان برای خود حقوق قائل هستند و این حق را دارند که مطالبه کنند، منابع حاصل از مالیات کجا هزینه شده است و آیا رابطه حقوقی حکومت با تمام مودیان برابر است یا تبعیضاتی وجود دارد؟ او تاکید کرد: این مطالبه مودیان مالیاتی است که آیا حکومت بابت این مالیاتی که می‌گیرد چه خدماتی ارائه می‌دهد.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این حق مودیان مالیاتی است که اگر به ۱۰ سامانه مراجعه می‌کنند برای پرداخت مالیات، بدانند تامین مالی از طریق مالیات به چه دردی خورده است و چه سهولت و تسهیلاتی را فراهم می‌کند. دولت هم اگر بتواند ۳۵ سامانه را در یک سامانه جمع‌آوری کند می‌تواند بگوید تکالیف خود را در مقابل مودیان مالیاتی انجام داده است.دژپسند با بیان اینکه حکومت باید در هزینه‌ها شفاف باشد، گفت: در حکمرانی حضرت علی (ع) هم درباره مالیات سفارش‌های خاص شده و هم هزینه‌های حاکمیتی. او ادامه داد: امروز جامعه متراکم مدنی پیشرفته‌ای داریم و نظامات بین حاکم و مودیان باید مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نو و اصالت باشد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند