کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی تورم پاییز

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات مرکز آمار در فصل پاییز سال ۱۳۹۹ منتشر شد. در این گزارش بخش خدمات از ۱۳ زیرگروه تشکیل شده که گروه «هنر، سرگرمی و تفریح» با ۱/ ۱ درصد کمترین و «فعالیت‌های املاک و مستغلات» با ۸/ ۲۶ درصد بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمارهای این گزارش، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به میزان ۶/ ۱۱ درصد رسید که در مقایسه با تورم فصل تابستان که معادل ۸/ ۱۱ درصد بود به میزان ۲/ ۰ واحد درصد کاهش داشته است.

این آمارها نشان می‌دهند کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «واسطه‌گری‌های مالی» معادل ۱/ ۱ درصد و «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به میزان ۵/ ۱ درصد و بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» معادل ۸/ ۲۰ درصد است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه بخش‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (تورم ۵/ ۱ درصدی) و «اطلاعات و ارتباطات» (تورم ۹/ ۴ درصدی) از دیگر بخش‌های با تورم پایین تولید‌کننده بخش‌های خدماتی در فصل پاییز محسوب می‌شوند. همچنین بخش‌های «آموزش» و «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» (تورمی ۱/ ۱۸ درصدی) در ردیف گروه‌های با تورم بالا در فصل مذکور قرار دارند. در گروه خدمات سه گروه «فعالیت‌های املاک و مستغلات»(۸/ ۲۶ درصد)، «حمل و نقل و انبارداری» (۲/ ۲۳ درصد) و «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی» (۲/ ۱۴ درصد) بیشترین ضریب اهمیت را در گروه خدمات به خود اختصاص می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که به جز گروه «حمل و نقل و انبارداری» که تورم ۵/ ۱۳ درصدی را به خود اختصاص داده دو گروه دیگر تورمی زیر ۱۰ درصد را در فصل مذکور ثبت کرده‌اند.

رشد ۵ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه خدمات

همچنین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور در فصل پاییز سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به میزان ۲/ ۴۰ درصد رسیده که در مقایسه با تورم مذکور فصل تابستان که معادل ۲/ ۳۵ درصد بود، معادل ۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز سال جاری نسبت به سال گذشته، به میزان ۲/ ۴۰ درصد افزایش داشته است. براساس آمارهای رسمی در بخش‌های خدمات کمترین این میزان نرخ مربوط به بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به میزان ۵/ ۱ درصد و بیشترین نرخ مربوط به بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» به میزان ۶۰ درصد است. از بررسی آمارهای رسمی تورم نقطه‌ای دو نکته دیگر نیز قابل استخراج است؛ نخست اینکه تورم نقطه‌ای بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» در دو فصل بهار و تابستان معادل صفر درصد بوده که در فصل پاییز به میزان ۵/ ۱ واحد درصد رشد داشته است. از سال ۱۳۹۶ که آمار تورم این بخش موجود است این ارقام کمترین میزان تورم مذکور محسوب می‌شوند. نکته دیگر اینکه تنها بخش‌هایی که در تورم نقطه‌ای فصل پاییز نسبت به فصل گذشته خود با کاهش مواجه بوده است بخش «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» است. تورم نقطه‌ای بخش «اطلاعات و ارتباطات» در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان معادل ۶/ ۰ واحد درصد و تورم بخش«آموزش» نیز ۶/ ۳ واحد درصد کاهش داشته است.

رشد ۳/ ۲ واحد درصدی تورم سالانه خدمات

بخش دیگری از این گزارش مرکز آمار ایران، آمارهای مربوط به تورم سالانه تولید‌کننده بخش‌های خدمات را نشان می‌دهد. بنا بر آمارهای رسمی، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال جاری (تورم سالانه) به میزان ۳/ ۳۵ درصد رسیده که نسبت به همین تورم در فصل تابستان که حدود ۳۳ درصد ثبت شده به میزان ۳/ ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این در فصل پاییز، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به میزان ۴ درصد و بیشترین آن مربوط به بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» معادل ۳/ ۵۵ درصد است. نکته دیگر که از بررسی آمار تورم سالانه مرکز آمار قابل توجه است اینکه تنها بخش‌هایی که با کاهش تورم سالانه در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان مواجه بوده است؛ بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، بخش«اطلاعات و ارتباطات» و بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است. تورم مذکور در فصل پاییز نسبت به فصل گذشته خود در بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» معادل ۴/ ۳ واحد درصد، در بخش «اطلاعات و ارتباطات» معادل ۹/ ۰ واحد درصد و در بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» معادل ۸/ ۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین از سال ۱۳۹۶ که آمار تورم این بخش موجود است این ارقام کمترین میزان تورم مذکور محسوب می‌شوند.

بررسی روند تورم سالانه در دهه ۹۰

بررسی آمارهای رسمی مربوط به تورم سالانه در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد تورم مذکور در بازه زمانی زمستان ۹۱ تا تابستان ۹۲ روند صعودی داشته است؛ ولی از پاییز ۹۲ روندی نزولی به خود گرفته و اولین نقطه شکست این روند در سال۹۲ رقم خورده است. تداوم این روند نزولی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز وجود داشت به نحوی که در سال ۹۵ پایین‌ترین میزان تورم سالانه در زمستان سال ۱۳۹۵ به میزان ۹/ ۸ درصد ثبت شد. در سال‌های ۹۶ به بعد دوباره این روند صعودی شد و آمارهای تورم سه فصل نخست سال نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد تورم سال ۹۹ در زمستان در زیر سطح ۴۰ درصد تثبیت شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند