در بین بخش‌های مختلف، رستوران و هتلداری با تورم ۶۰۹ پیشران تورم بوده‌است و پس از این بخش نیز لباس و پوشاک با تورم ۸/ ۵۵۹ درصدی و فرهنگ و آموزش با ۱/ ۲۲۷ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با ۸/ ۱۵درصد بوده و سلامت با تورم ۲۱ درصدی دیگر بخش کاهنده تورم بوده است.

بر مبنای ماهانه نرخ تورم لبنان ۱۵/ ۸ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۸۱/ ۵ درصد بیشتر شده است. متوسط تورم لبنان در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۴۹/ ۲۱ درصد بوده که بیشترین تورم ثبت شده در دوره فوق ۸/ ۱۴۵درصد و کمترین تورم نیز منفی ۶۷/ ۴ درصد بوده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند