طبقه سرمایه‌گذار مالی به‌دنبال سود دارایی است، بنابراین زیاد نمی‌توان تصور کرد، تحت شرایطی مانند سودآوری یک بازار باعث تبدیل سرمایه‌گذار مالی به سرمایه‌گذار مولد و صنعتی شود. او ادامه داد: این موضوع تابع عوامل زیاد است بنابراین جذب نقدینگی به سمت تولید موضوعی است که زیاد نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اما جنبه مثبت این است که؛ سرمایه‌گذاران مولد سود خود را با بازدهی سایر بازارها مقایسه می‌کنند و از این حیث خوب است که این طبقه را روی کسب‌و‌کار خود پابرجا می‌کند. درودیان تصریح کرد: این چشم‌انداز منفی بازار ارز سرمایه‌گذار مولد را در بخش حقیقی پابرجا و کمک می‌کند تا اتفاق انتقال سرمایه به بخش نامولد کمینه شود، اما اینکه نقدینگی به سمت تولید انتقال یابد اتفاق بزرگ، سخت و تابع عوامل ساختاری است که چشم‌انداز منفی بازار ارز کمکی زیادی به آن نمی‌کند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند