در آرژانتین استفاده از پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی و پرینترهای مالی، اولین بار در اواخر سال ۱۹۹۰ به اجرا در آمد. در دسامبر ۲۰۱۳ و در پاسخ به ترفندها و روش‌های زیرکانه فرار از پرداخت مالیات، زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای اجرای پایانه‌های فروشگاهی تقویت شد تا یک تکنولوژی جدید با ویژگی‌های امنیتی و هوشمند پیشرفته به آن اضافه شود. قابلیت جدید اضافه شده، قادر به ایجاد فایل‌های الکترونیکی تراکنش‌ها همراه با درج امضای دیجیتال است. این فایل‌ها در مکانیزمی مشابه، به‌طور منظم به سازمان مالیاتی فرستاده می‌شوند تا در فرآیند ثبت و بایگانی اظهارنامه‌های مالیاتی به کار گرفته شوند.

در اتریش، از ابتدای سال ۲۰۱۶ صدور رسیدهای پول نقد اجباری شد. کسب‌وکارها با حجم معاملات بیش از ۱۵ هزار یورو موظف شدند پایانه‌های فروشگاهی الکترونیک یا سایر سیستم‌های ثبت الکترونیکی را برای ثبت و نگهداری دیجیتال تراکنش‌های مالی به‌کار گیرند. هر پایانه فروشگاهی باید مجموعه‌ای از اطلاعات را فراهم کند که بتواند هر یک از تراکنش‌های مجزای نقدی را ثبت و ذخیره کند. مجموعه اطلاعاتی مذکور باید قادر باشند داده‌های خود را در صورت نیاز سازمان مالیاتی این کشور، بدون تاخیر به آن ارسال نمایند. همچنین از آوریل ۲۰۱۷ الحاق دستگاه امنیتی و الکترونیکی تولید امضای دیجیتال به پایانه‌های فروشگاهی الزامی و مقرر شد امضای الکترونیک بر روی هر رسید مالی درج شود.

بلژیک اولین بار در سال ۲۰۱۴ قانون به‌کارگیری پایانه‌های فروشگاهی را به منظور مقابله با تخلفات درحوزه مالیات ارزش افزوده به تصویب رساند. طراحی و اجرای این پایانه‌ها بر چهار اصل اساسی استوار شد: تامین امنیت داده‌ها (نشان دادن خطای دستکاری توسط پایانه )، لزوم اخذگواهینامه و تاییدیه دستگاه‌ها به منظور تامین اهداف امنیتی، ثبت کلیه پایانه‌های فروشگاهی در وزارت امور مالی این کشور و در آخر، طراحی نرم‌افزار بررسی‌های مالی در محل.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند